demokratiska.partiet

D

e

m

o

k

r

a

t

i

s

k

a


P

a

r

t

i

e

t


Demokratiska Partiet

Sverige

Partiprogram:

Det finns ett partiprogram, ja.

Demokratiska Partiet ställde inte upp i valet 2006. Inte heller primärt 2010, 2014 eller 2018

Exempel partiprogram:

Uppdaterat 12/9 2021.

Insändare/artiklar till tidningar m.m.

Uppdaterat 30 juni 2022

Urval av   "nyheter"

2024-04-25. Det får vara färdigprovat nu, MEN, om det blir något parti av det här någon gång, så måste det nog bli en helt ny sida. med www.adress och allt det där. 

Detta är provsida 15 nya hemsidan.


På denna hemsida kommer snart Demokratiska Partiet att ligga. Demokratiska Partiet är ett

2005 registrerat varumärke i Sverige. Intresserade (medlemskap 75kr/år) och andra som vill ha något nytt i Sverige, skriv ett mejl eller något i Gästboken.

En fungerande epostadress finns:   2020-09-15 Tele2 ska enligt egna uppgifter snart (2021) lägga ner sitt web- 

baserade epopstprogram. 


foreningen.demokratiska@alltpasamma.tjanstesida.org


2020-09-15: Varumärket är det problem med - det är för tillfället inaktiverat av Prv. Tvist råder om det. 


Läs eller skriv i Gästboken, klicka på katten.    2016-02-20 Gästbok aktiverad

Till länksidan

Blogg om bara politik, eller mest i allafall...... Håller på att avvecklas!  

http://demokratiska.bloggo.nu        ny blogg 2015 pga datorbytet

Det har visat sig går inte - eller är i varje fall mycket svårt, att lägga in hyperlänkarna i Paintdokumenten.  Därför kommer de separat här i ett Write-dokument istället, det går bra,

2023-10-15. publicerat dem så långt! 

2023-10-23 nu ska de vara inlagda i alla fall alla länkarna. Får korrigera efter om nån krånglar.   Tack!  

Den andra bloggen finns nu på sid 3 !    2023-02-21  Den bloggen via WordPress  "alltpasamma-tjanstesida/blogg2"  håller på att

avvecklas, dvs. innehållet kommer inom snar framtid vara synligt här, som en "egenproducerad" Blogg.   Då skall jag hoppas jag slippa all 

den där Spam-trafiken som var på den bloggen.  Fortsätter det istället på den andra kvarstående på WordPress så blir det samma mesd den. Avveckling!   

Information och upplysningar    Uppdaterat 16 maj 2009.


Följande gäller för att få starta ett nytt politiskt parti i Sverige: att starta ett nytt parti är ingenting konstigt. Vid valet 1998 fanns det över 500 partier som verkade i bakgrunden. Det som är svårare är att kunna vilka lagar och för- ordningar som gäller, liksom att kunna sköta partiets ekonomi. "Vilka villkor skall vara uppfyllda för att jag skall få ekonomiskt partistöd?" Det är t.ex. en fråga som kan uppkomma. Alla de här frågorna kan Demokratiska Partiets (Dp:s) t.f.ombud, som kommer att sköta dem. Det är i Vallagen (1997:157) som man hittar vilka lagar och regler som gäller för valen och representerade partier. Och i Lag (1972:625) om statligt stöd till politiska partier hittar man regler om ekonomiskt stöd till politiska partier.

   Partiet är såsom organisation en ideell förening och medlemsavgiften i denna är satt till 75 kr/år.  Dessa medel måste ombudet enligt lag (lagen 1944 om redovisningsmedel) hålla åtskilda och genast tillgängliga för medlem- men för den händelse han/hon åter vill lämna föreningen.


Det är nu dags för en presentation av mig, t.f. ombud för Demokratiska Partiet.  Jag heter Mikael  Wogenius och (bor f.n. i Östhammar, 6.5 mil nordost om Uppsala ända ute vid kusten). Har flyttat den 1 augusti 2011 till Uppsala. Då det är bara vi i familjen som heter så i Sverige tänkte jag först att driva partiet under ett pseudonymt namn för att inte ställa till med eventuellt obehag för andra med samma namn. Då det nu inte gick, jag fick inte ha det psedonyma namn jag hade valt, får det gå så här tills vidare. Tillägg 20130531: Det är inga frågor om det längre, jag tänker verka med det namn jag har, så mycket är det inte värt att försöka slå sig in på den politiska arenan här i Sverige att man skulle behöva byta namn till t.ex. Karlsson, Svensson eller vad som helst. Slut tillägg. Jag mår iallafall bättre nu än åren 2003-2005 då jag verkligen mådde skit. Det här med nytt parti hade som sagt var redan aktualiserats 1998, då även Demokratiska partiet fanns bland de förutnämnda 500 partierna. Men sedan kom jag in och började studera juridik i Uppsala så då fick det vara med partiet. Men då det nu är så omöjligt att komma överens med dem om studierna (har haft studieuppehåll nu sedan juli 2002), och allt bara är byråkrati och pratmakare här så kände jag att jag bara ville frigöra mig . Det har också fungerat, jag har fått lite stärkt självkänsla igen. Det visade ju sig emellan valen att partinamnet Demokratiska partiet var ledigt så då “snodde” jag det och varumärkte det. På så sätt kan jag ju driva politiken under det namnet hela tiden även under tid mellan val. Ett annat tänkbart namn var Framstegs- partiet men då var jag rädd att bli sammankopplad med det i Norge, där det ju har verkat rätt länge och blir mer och mer framgångsrikt.


En del politiker från de etablerade partierna gör gärna jämförelser  i det svenska partisystemet med USA, socialdemokraterna t.ex. jämför ju sig ibland med Demokratetrna i USA. Enligt min mening, se min källa härefter huruvida den kan vara tillförlitlig, är det svenska partisystemet i mångt och mycket i stället jämförbart med det i Tyskland från 1920 och framåt tills Hitler  och nationalsocialisterna tog makten. Faktum är att det fanns just ett Demokratiska Partiet i Tyskland på 1920-talet. Valresultatet 1932, jag citerar: “När resultatet meddelades natten till den 31 juli hade nazisterna gått förbi alla sina medtävlare. Med 13 745 000 röster och 230 mandat i riksdagen hade de mer än fördubblat den framgång de hade vunnit i septembervalen 1930. De var nu det avgjort största partiet i Tyskland; deras närmaste konkurrenter socialdemokraterna kom upp i inte fullt 8 miljoner, kommunisterna i 5,25 och centern i 4,5. Den stora massan av röster som nazisterna erövrade 1932 kom från dem som 1928 hade röstat för medelklasspartierna: folkpartiet, demokratiska partiet och ekonomiska partiet, som från sammanlagt 5 582 500 röster 1928 nu hade dalat till 954 700, från de tysknationella (högerpartiet, min anm.) som hade förlorat en och en halv miljon röster, från unga väljare, många arbetslösa, som nu röstade för första gången, och från folk som inte hade brytt sig om att rösta förut men den här gången hade drivits fram till valurnorna av utvecklingen och propagandan.”  (källa: Hitler, a study in tyranny, Alan Bullock, 1964, 1978. Till svenska av Ture Nerman och Christina Strandberg, förordet till 1978 års upplaga av Hans Nygren, A.B.M.-Tryck, Avesta 1986) 


Själv röstade jag första gången 1976, då jag röstade på Thorbjörn Fälldin och Centern och sedan har det väl rört sig lite emellan partierna där jag lagt min röst. Utvecklingen förde ju sakerna dithän sedermera till valet 1991 då Ny demokrati ju tog plats i riksdagen. Det är konstigt med det här med uppstickarpartier; de kommer, går och det tycks inte hittills iallafall som att det blir något bestående. Efter Ny demokratis sammanbrott startade väl Ian Wachtmeister förresten något som hette Det Nya Partiet.....Det fick väl aldig något stort genombrott. Får se nu hur det går nästa val år 2010 men i stort så tycker jag av opinionsmätningarna att döma att det blir nog inte några radikala förändringar jämfört med de senaste 30 åren. Förutom att förhoppningsvis parlamentarismen respekteras bättre än den har gjort periodvis under de senaste 30 åren.


Till sist: Vänta dig inte snabba framsteg, partiet skall verka på lång sikt.


Analyser m.m.

2011-01-01


Nytt år och starta om. Det är inte stor mening att ödsla tid o kraft på att bedriva kraftig opposition så som dom resonerar idag i riksdagen.  De bryter ju mot den 1917 införda parlamentarismen, enligt vilken den regering som inte får majoritet för sina förslag bör avgå.  Det skulle inte förvåna om det blir nyval snart. Socialdemokraterna hade visst beställt en undersökning som visar på att i de flesta fall röstar Sverigedemokraterna såsom dom borgerliga.  Det kanske är långt att gå att säga att dom borgerliga misslyckats under sina fyra år sedan 2006, men i allafall har dom ju inte nått ända fram, eftersom Sd ju vid valet kom in i riksdagen.  Då får de väl ta konsekvenserna vilket som av blocken, av att inte ha nått ända fram. Eller kanske stå för långt från väljarna helt enkelt.  Och ta med Sd i en majoritetsregering.  Som väljare och medborgare vill jag ju veta vad för slags politik det är att förvänta.  Men allt eller det mesta är bara s.k. snuttifieringar idag, det är så stora frågor att inte några enkla lösningar finns.


Men det som jag har på mitt partiprogram om stadsbyggnation är en fråga som ligger mig varmt om hjärtat, kanske den första och viktigaste.  När slutade man, och varför, att bygga ut stadskärnorna?  Av priser att döma vill ju folk bo i centrala delar av städer. Problemet har varit under de senaste mer än 25 år, att landsortsbor sedan vill ta med sig landet in till sta´n. Både äta kakan och ha den kvar.  Först flytta till sta´n och sedan där driva frågor om att stänga gator för biltrafik.  Prata om dubbelmoral.


Vad symboliserar dessa två bilder ? publiceras idag, men jag lät bygga

pyramiden 2005. En del har sagt förut i livet att "jag är före min tid" Ja, hur det än är med det så är frågan: Vad har pyramiden med politik att göra?

Fundera på det!   

Sveriges Kronprinsessa Victoria svunnen ur det krigshärjade landet söder om oss, Håller tal i tyska parlamentet, på flytande tyska.  Bra! .Annars fullt upp med bara vara trevlig!  

Bild Brandenburger Tour i Berlin 1945.  Det måste vara sett från östra sidan,

på andra sidan går vägen mot det där höga tornet, Siegessaull eller hur det nu skall stavas.  Jag har gått därvid, och också ätit på restaurtang där. Det är en lite märklig känsla, men väl kul och bra ändå att minnena bevaras.  Det har säkert ett värde i sig.  

___________________________

Fortsätter här nu från sidan tre med nyheter m.m. m.m.

.Blum&V, 6 motor / Dornier

En bild som talar för sig självt! .

Under hösten 2023 har jag fått hem lite möbler från ett arvsskifte i mitt föräldrahem. Det var lite dåligt urplockat i en s.k. Chiffonjé som varit lite av min mors favorittillhåll. Då fanns ju inte datorer, nej, långt ifrån.  Mor kom ju från forna det som seder- mera blev DDR, men hon lämnade före dess och kom till Sverige i början av 1950-talet.  Hon var som jag, sparade en massa tidningsurklipp och ett litet kompendium (Expressen 1990) om Tysklands återförening, mycket intressant läsning, tycker jag, så intressant att jag beslutat mig för att här pub- licera hela det lilla kompendium.  Idag kommer de första 3 sidorna!  Håll till godo så länge! 

Kompendium 1990 om Tyskland återförening:

Första sid   sid2   sid3sid 4   sid 5   sid 6

sid 8  sid 9  sid 10.

Mer om det med eu-lagarna senare i Blogg. Har varit i kontakt med EU-kommissionen i de ärendet! 

På 1980-talet i Sverige då företagssamman slagnin- garna duggade tätt körde vi ju som körde inrikes transporter mycket åt de här väl åtminstone 15 ? bolagen som sedermera blev Ett med namnet Scansped. Ett av dem, Kungsholms express hjälpte ju mig igång igen efter alla juridiska trassligheter jag blev inblandad i. Kungsholm hade för övrigt köpt minst 2 distributionsbilar av mig för körningen på Fraktarna i Jönköping, Industrigatan 18..:-) 

   Här kommer lite historia om det jätteföretag som det sedermera blev, ScanSped.  Vad hände sedan?  Jag vet inte just nu, men ska ta reda på det....

Lite historia om Scansped 1987: 

Första sidan   sid2   sid3   s4   s5   s6o7  sid 8

s 9   s10  s11  s12  s13  s14

Det är klart nu! 


      Helt Otroliga historier kommer i dagen....

nu från Svt Kunskap och Övergivna byggnader!  

Det här är redan "gammalt". Det har gått fort framåt på senare tid, och flera länder hakar på som Tyskland.  I förhoppningen om att det kan småningom få stopp på alla grymma mord och annat.

Det här partiet är modernt och självklart öppet för alla, även hbtq-personer!

Aktiverad nu ! låt.

Ett musikstycke!

Besökare nr   (inte aktiverat f.n.)

© Copyright 2006  Allt på denna webbplats tillhör upphovsrättshavaren

och är skyddat enligt upphovsrättslagen. Uppdaterad sida 12 sept  2023