side2

D

e

m

o

k

r

a

t

i

s

k

a


P

a

r

t

i

e

t


Arbeta för ett avskaffande av regeringsbildande med s.k. hoppande majoriteter eller minoritetsstyre i Riksdagen, Kommuner och Landsting. Ett system som Dp:s ombud anser ger för lite av den grundlagsfästa parlamentarismen. För att ändra på detta kommer det att krävas grundlagsändring dvs. att det måste beslutas av två riksdagar med riksdagsval emellan. Majoritetsregeringar och Koalitionsregeringar blir sedan den enda tillåtna formen för regeringsbildning. Demokratiska Partiet kommer inte att sätta sig i någon annan regering än en majoritets- eller koalitionsregering.


När städer byggs ut skall man ( se skiss nedan ) också sträva efter att bygga ut själva stadskärnan utifrån befintlig byggnation men i modern tappning (kan man sedan t.ex. kalla för gamla och nya staden). De stora köpcentrumen tål också att diskuteras i sammanhanget.

       Ja, nu har väl den andra informationen gått ut......så kan ta bort den ett tag...


Det finns risk att det här kan missuppfattas...........fortsättn nedan 


Olyckor av alla de slag, med dödlig eller annan utgång, där framförallt barn är inblandade, skall följas upp och det skall undersökas vad som går att göra  för att minska och helst eliminera riskerna.                Detaljer denna punkt  Se nedan


Det skall utredas ev. behov av billiga “evakueringsbostäder” i en del kommuner lämpligt spridda över landet. Dessa bostäder skall avpassas till att passa för människor hårt tyngda av dålig ekonomi. Under en övergångsperiod


Jag har vidare tankar om prospektering av område vid Högakustenbron

(ev. närområdet till/ och Kramfors) för utbyggnad till större stad. Storstad i Norrland!


© Copyright 2006


Mer om stadsbyggnation. Inga fler gator eller vägar skall stängas av för biltrafik i centrala delar av städer m.m. Tvärtom skall möjligen tidigare stängda gator m.m. öppnas igen.  Bilarna är numera såpass avgasrena så att det inte längre är relevant det man höll på med för 20 år sedan eller mer.  Allt det här för att gynna handeln och levande stadskärnor.


Järnvägsstationer, busstationer etc. skall i mycket högre grad hålla nattöppet. Jag känner

till att en hel del, många av mina förslag stöter på patrull enligt kollektivavtalssverige. Men vissa saker är nödvändiga eftersom resandet ökar så. Man kan inte låta resenärer övernatta utomhus på en bänk i kanske -15 gr C.  Prova själva får ni se, ni som protesterar. 

När det gäller den stora frågan om rökningen på krogen m.fl. platser, som väl är en världslig fråga numera, så är det min uppfattning att Dispenser skall kunna ges. Detta trots att jag är icke-rökare själv.

Det skall såvitt det är möjligt, hållas folkomröstning om Sveriges statsskuld. "Hur stor stats- skuld anser du att Sverige rimligt kan ha med ett spann på 20 miljarder upp eller ner".

Det är möjligen nödvändigt med en folkomröstning helt enkelt för att hålla kniven på strupen på politiker som lovar mer än de kan hålla. Jag är fullt medveten om att det riskerar bli de sämst ställda som får betala, som det brukar. Och det måste naturligtvis tittas på så det inte blir så.  Se utveckling denna påunkt nedan.


Om varumärket Demokratiska partiet, registrerat 2005.  Det finns text skriven på annan

plats här på hemsidan om hur det just har gått "förlorat". Efter att ha tänkt på det här nu i ett år har jag kommit fram till: Det är ingenting som jag i egenskap av ombud för föreningen Demo kratiska partiet kommer att acceptera. Varumärket skall återställas. Punkt.  I domen från Patent- och marknadsöverdomstolen inrymd och underrätt till Svea hovrätt, om återställande av försutten tid, meddelad den 25 juli 2017, är det under redovisande av Saken korrekt återgivet vad som har hänt - ändå meddelar man Beslut, som ej går att s.k. överklaga med med diktatorisk framtoning.  Så här får det inte gå till.   Se utveckling denna punkt nedan. 


Om faran för skogsbränder.  I mitt arbete som yrkeschaufför så ser jag mycket i skogarna

som jag ibland tycker är lite uppsendeväckande. Det gäller särskilt så snart man åker ut på 

dom mindre vägarna t.ex. gamla E4:an osv. Jag vet inte om man är sämre här i trakterna

runt Stockholm (norra) på att rensa upp i skogarna först och främst efter stormen på hösten

2018. Jag ser fortfarande gott om kullblåsta träd som inte tagits rätt på. Och förutom det så

är det också jättemycket annan bråte som man ser ligger i skogarna. Det skulle bli värsta majbrasan om det skulle börja brinna. USA:s president Donald Trump tog upp frågan då på

hösten -18, av någon anledning jämförde han med Finland, där har man minsann välskötta skogar, och då brinner det inte så lätt.  

   Då kommer man överhuvudtaget in på det här med vedeldning. Klimatförståsigpåarna vill

ju hävda att också vedeldning skulle vara en klimatbov. Ja, vad är då en skogsbrand - blir

det inte rök efter en skogsbrand eller? Nej det här är mitt förslag: 

- Rensa upp i skogarna! 

- Anpassa vad som idag eldas med olja osv, till att kunna eldas med ved och bråten från

  skogarna.   

- Detta skulle skapa hur många jobb som helst - fast naturliogtvis kommer frågan om

  kollektivavtal och den biten in. Måste lösas. Men annars inte sämre jobb än alla skitjobb som    idag finns på arbetsmarknaden. 


  Och slutligen.  Staten är väl den som betalar för släckandet av skogsbränder, staten bör

 möjligen anställa besiktningsmän i kommunerna som får till uppgift att besiktiga skog-

 arna och småningom dela ut vitesförelägganden till dom skogsägare som inte visar på

 förbättringar.  Allt skall naturligtvis ske i samförstånd, Möjligen får staten hjälpa till med 

 ekonomiskt bidrag av något slag för att få fart på det hela. 

Varje gång jag ska uppdatera hemsidan så har dom (One.com) ändrat nånting, nu har dom ändrat så att jag inte längre skall kunna skriva i rutorna mitt partiprogram så att det är hela tiden enhetligt. Nu går det bara att skriva som enligt nedan - Bakrunden följer med när jag vill ha text, jag ska inte kunna välja min egen bakgrund. Ja, det är knepigt det här det kan jag försäkra.  Men

jag har inte mer tid idag att lägga på det, så det får bli som nedan den här gången. 


Nu har jag retat upp mig tillräckligt länge på de svenska politikernas och med medierna i släptåg oförmåga att - just nu skall kanske i.a.f. tillägga, just när frågan faktiskt väl egentligen står på sin spets - använda ett språkbruk så att folk förstår vad dom menar. Skall vi inte som medborgare kunna begära att dom använder ord som faktiskt finns i en svensk ordbok vad de betyder? Jag tänker på ordet Rättspolitik.  Just denna dag visar det sig att förhandlingar-na om åtgärder mot gängkriminaliteten har brutit samman. Tre borgerliga partier har satt sig

på tvären och vill inte vara med på vad socialdemokraterna och miljöpartiet kommit fram till. Då får man läsa på Texttv enligt nedan "-När det gäller vikten av en skärpt rättspolitik så står vi tyvärr väldigt långt ifrån varandra, säger M:s rättspolitiska talesperson Johan Forsell". 


Det skulle vara väldigt enkelt att ändra på denna ordning åtminstone gällande det här ordet, då säger man (och skriver) istället enligt följande: " När det gäller vikten av en skärpt rätts

lig - och politisk samverkan så står vi tyvärr väldigt långt ifrån varandra, säger M:s rättslige - och politiske talesperson Johan Forsell".  


Frågan var för mig aktuell redan för ca 18 år sedan, när jag läste juridiken i Uppsala. Jag var satt på termin 2 att skriva ett PM i ämnet, och rubriken var från universitetets sida satt som någonting "Arbetarens skadeståndsansvar - en rättspolitisk betraktelse".  Jag förstod inte riktigt vad man menade med rättspolitik - mer exakt - så jag tog och slog upp ordet i all världens ordböcker som fanns på universitetet, men fann det dock inte i någon. Då blev jag så förbannad så jag skrev till ett riktigt PM ändå med ledning av att ordet inte fanns i någon orsdbok.. Universitetslektorn som rättade det sedan var mäkta upprörd och skrev med versaler ATT JAG MINSANN SKALL SKRIVA OM ÄMNET OCH ABSOLUT INTE OM NÅGOT ANNAT.  Jag förklarade sedan i min omprövningsbegäran "ja, vadå, kan man inte använda ord som jag som studerande kan slå upp i en ordbok och kolla vad de betyder, då får man ju ett PM därefter också".  Och där har det stått sedan dess, ingen i den här ankdammen törs ju på allvar vara mot strömmen.  Och det är allvarligt, nu när också den frågan ställs på sin spets.

Dags att se över Public Service uppdraget.  Droppen för mig det var i veckan nu (v:a 24 -20)

och SCB:s undersökning om partisympatier. Av 100 procent intervjuade var det bara 52 procent som svarade, Hela 48 proc. saknades alltså i unsdersökningen. INGEN av de för svenskarna vanligaste nyhetsmedierna, Svt, SR och TV4 bemödade sig om att tala om att hela 48 procent av de tillfrågade inte svarat. Man basunerade ut "hur stora s-partiet" minsann

blivit nu på senare tid.  Och dessa tjuvnyp till förmån för s-partiet håller man på med hela

tiden. Om inget annat hjälper för att få dem att vara opartiska i verklig mening, ja, då måste man ju börja förhandsgranska vad dom sänder.  Sveriges Radio t.ex. dom har ju HELA HORDER med folk, företrädelsevis svenska traditionalister, dvs. dom vill ge "svenskarna"

det dom vill höra. Telefonprogram där företrädelsevis svenska traditionalister kommer till tals, dagligen det här, och de nämnda Tackar vänligast för program och programledare.  

Vad det än må kosta, så behövs det en konkurrerande nyhetskanal, kanske TV3 - dom hade

ju tidigare nyhetssändningar.  

   SD fick också chansen att kommentera om partisympatiundersökningen. Men dom har ju sedan dem kom in i stugvärmen (åtminstone lite grann...) däruppe i Stockholm blivit blekare

och blekare, och det är väl inte så konstigt. Bra riksdagslön, och företrädarna har blivit rika

på partiet, kan dra sig tillbaka när som helst som rika män.  Och händelsernas utveckling dom senaste månaderna visar väl också på det hopplösa i SD:s från starten strategi.  

Mina exempel på partiprogram är som sagt diskussionsunderlag i första hand, men skall det börja hända någonting, måste man starta SNART på allvar! 

   Medierna igen - och nu om nyhetssädningarna i framförallt det lättåtkomliga, och som ju för övigt också har ojämförligt flest tittare - det är dags att bredda utbudet och vidga vyerna. Euronews tänker jag på.  I vårt bostadsområde håller man på av och till med Telia, och vad det ska bli av det hela slutligen det vet jag inte ännu, men troligen en massa ytterligare "skräp" kanaler, eller i varje fall något som en vanligt arbetande människa ändå aldrig har tid att se på.  Det skulle förvåna mig om Euronews finns med någonstans i utbudet, men hur som helst om det skall få någom genomslagskraft måste det vara lika lättåtkomligt som Svt nyheterna och TV4  nyheterna. TV3 är ju en kanal som nu funnits länge, och börjar bli ett varumärke i den svenska medievärlden. Lägg Euronews där!  Detta är något som jag som t.f. ombud för Demokratiska partiet kommer att jobba för.  Det finns inte en dag att förlora för att dra igång detta projekt! 

LOKALPOLITIK, UPPSALA T.EX, MED MERA.  Vägskyltar, gatunamnsskyltar m.m.  Jag åker (går, 

cyklar eller åker bil) genom Ulleråkersområdet, Ultuna, Sunnersta emellanåt och slås av att 

nämnt; vägskyltar, gatunamnsskyltar osv är ofta så väldigt illa åtgångna av tidens tand. "Det 

växer i det närmaste mossa" på en del skyltar, som en gammal kvarleva från 1950-talet. Det är

väl i och för sig trevligt och mysigt med lite nostalgi - men verkligen - det finns väl nog med 

nostalgi i det området ändå, eller ?  Alltså; vems uppgift är det att försöka göra skyltar rena, 

alternativt byta ut dem om det inte går? Kommunerna eller Trafikverket?  

Det är för övrigt märkligt med det här; när kommunen nu ska göra om vid Stora torget (buss-

hållplatserna skall bort/flyttas) och Svt Uppsala var ute och frågade folk om åsikter om detta

då var det någon (kvinnligt) åsikt som tyckte att "ja, det är väl bra med lite nytt ibland, lite förändring, allt kan ju inte för evigt se likadant ut".  (Den åsikten hade f.ö. en kvinna i Kalmar också i ett annat ärende).  Har dem då aldrig åkt genom Ultuna området, södra staden, och

sett detta slarv med underhåll av skyltar? Varför ingen gjort någonting utan att jag ska behöva ta upp det här? 

En annan fråga som ingen, inte många i alla fall, vet svaret på är en DEFINITION av vad är park-

ering ? Det gäller den nya Drottninggatan (Paradgatan) och p-förbud respektive stopp-förbud. 

Det är skyltat olika längs gatan; ibland p-förbud och ibland stopp-förbud.   Därav frågan om 

definition av p-förbud. Är det att parkera, att bara springa in ett feminuterärende hos någon

näringsidkare? Och om någon t.o.m. är kvar i bilen under tiden?  SÄTT UPP EN TILLÄGGSSKYLT

om t.ex. "stannande 10 minuter tillåtet".   

Jag satt där själv häromdagen, utomhus, och fikade. Intressant i alla fall att kolla på all trafik på gatan. 


Vidare angående jobbet med busshållplatserna vid Stora torget.  Jag lade märke till i somras att Fyrisån, speciellt väster om Islandsfallet håller på att totalt växa igen. Hur högt kan vattenståndet vara där? 60 cm?  Varför inte I FÖRSTA HAND lägga pengarna på att muddra upp (rensa) där?  

Tillägg om stannande och parkering - 20230607:  Det blev senare utrett vad definition av "parkering" egentligen är.  Jo, det är att om jag lämnar bakluckan t.ex. öppen - då är det inte 

att betrakta som att jag parkerat.  Men, som med mycket i Sverige, det kan krävas domstols-

förhandling i frågan. Inget är givet i det här landet (numera kanske ska tillägga).  

Till frågan om moms vid restaurangbesök, turism etc. Som jag idag nämner i uppdateringen av Blogg2 så har jag varit ute en del i helgen 4-6 juni -23.  Vad det drar pengar med alla småutgifter!  Man granskar kvittona och  märker snart att en av de största bovarna är momsen.  Ja, den kassar ju rakt in i närings- idkarens kassa.  Det är EN sak, Kan vi lita på att staten sköter det där korrekt sedan med  in-och utgående moms. Ja, det måste vi väl i alla fall.   Några exempel från helgen:  Stholm Norrmalm, Nota 144 kr, varav moms  21,50, Uppsala, krog, Centrum,  drink 4 c l sprit + lulllull till fullt glas; 179 Kr, moms 35:80, Stholm, G:a sta´n rest. 223kr varav moms 44,00, Stholm Norr,  Dricka; tot 65, moms 18:20, SJ enkel biljett 95 kr; lågmoms på resa bara i vissa fall, 5:40 kr.  Och så håller det på.  Klart staten måste ta in mycket pengar på det här, om man sköter sina kort.  Gör man det ? för annars hamnar det hos näringsidkaren.  I så fall skapa ett bättre system, bort med den här fullmomsen och ersätt m något bättre! 

Världens vattenproblem.   Det trodde man väl aldrig att det skulle kunna bli aktuellt att exportera/importera RENT VATTEN. Men det verkar ha blivit en realitet på senare tid.  Sverige har mycket rent vatten. Exportera...!? Hur?  Människan har klarat det mesta, och klarar säkert det här också. Ny/Nya tankbåt(ar), Ny, så att den är ren - gammal oljetanker, nog inte så lyckat.  Eller;  man fraktar ju gas och olja redan idag i jättelika pipelines - pipelines för frakt av VATTEN!  Varför inte.  

2023-06-12  Partiprogrammet senast uppdaterat.

Tidigare sid 6 nu här istället:

Utveckling punkt om stadsbyggnation: 

Utveckling angående stadsbyggnation.  Egentligen är vad jag vill alltså en strängt taget

direkt utdragning (förlängning) av en befintlig stadsgata. Idag kan man se precis var en

stads centrala delar kan anses sluta.  Hus är fria att kopiera - det är bara om man så vill

kan man kalla det “inkramet” som kanske är nya patent på jfr. immateriella rattigheter. 

Här i Uppsala har man byggt en del hus på sistone som lite grand närmar sig mina tankar,

men anda kan jag nog inte saga att man tagit steget fullt ut. 


Komplettering 2019-06-09:  Man ser nu antalet konkurser i detaljhandeln ökar kraftigt.

Det är dels  Internethandeln som inverkar, det är höga hyror i allt som är nybyggt osv. 

Skall butikerna centralt i städer osv. kunna konkurrera, så gäller det att bygga exakta kopior

av det befintliga, och för kunderna igenkännbara.  Man ser i Uppsala, där man byggde om delar av Drottninggatan till den s.k. paradgatan. Det var ändå inte så mycket man inkräktade på 

bilkörandet på gatan, men kan göras ännu mer på det området. Personligen så tycker jag att det blev rätt bra, och det är trevligt att gå där på gatan, och området.  Det är liv och rörelse, något händer. Mer sådant, inte mindre! 


Utveckling punkt om olyckor av alla de slag:

Utveckling angående detaljer om partipunkten Olyckor av alla de slag. Jag kan inte förhindra när jag har en hemsida ute i offentligheten så här att andra s.a.s stjäler mitt partiprogram. Men jag vill bara säga att det här ämnet behandlas idag ganska mycket i t.ex. media. Från ibland till ofta är det riktigt och åtgärder som jag tycker är bra. Men ibland går det för långt, byråkrati skapas, och i dom fallen så är det inte någonting som Demokratiska partiet har varit med och beslutat om. Det är stöld av partiprogrammet i möjligen syfte att skapa fler jobb för byråkrater.   


Utveckling punkt om folkomröstning om statsskuld.

Regeringen idag låter meddela att staten gått med överskott på 50 miljarder kr 2016. Det är nog en sanning med modifikation "de 50 miljarderna ligger väl istället på hushållen i så fall". Men i allafall låter Magdalena A meddela att de gått till att minska på statsskulden. Nåväl; det är väl ungefär som ett privat hushåll som sitter med en s.k. checkkredit hos banken. Man vet väl att enda sättet att verkligen minska på krediten (om man nu vill det) är att lyfta bort en summa och lägga på fasta avbetalningar. Det är ett stålbad att gå igenom, i större delen av världen idag ser det väl ungefär likadant ut eller värre. Det är bara en fråga om vad vi vill lämna efter oss till nästa generation, "som ju faktiskt också skall betala våra pensioner".

Utveckling punkt om varumärket och återställande av försutten tid.

Målet har nummer PMÖÄ 4906-17 vid Patent- och marknadsöverdomstolen. Jag kan inte förstå

detta massiva motstånd och försök till att förgöra föreningen Demokratiska partiet som någon-

ting annat än iscensatt av politiska motståndare. Därför behöver Demokratiska partiet och ev-

entuella koalitionspartier, mer än 50 procent av röster i ett riksdagsval, då skall vi kasta ut dessa människor ifrån domstolarna som förpestar vardagen för så många människor och beslutet

om föreningen Demokratiska partiet skall rivas upp och den försuttna tiden återställas. Ingen kan ju betala någon faktura som inte kommit vederbörande tillhanda. Det är enkla självklarheter.

Det finns säkerligen också många fler gamla surdegar hos svenska folket, som kan behöva grävas i och de fall klaganden befinns sannolikt ha rätt återuppta saken, och ta nytt beslut. Kom inte dragande med det där om oberoende domstolar, de är" lika oberoende som Hitlers domstol var."

Lite gratis bilder från One.com får fylla  utrymme tills vidare.