side3

Uppdaterat 20 juni -17.   

Uppdaterat 4 aug -18.

uppdaterat 1 sept -18

uppdaterat 27 sept  -19

uppdaterat 18 aug -21

uppdaterat 19 maj -22

Länkar

Sverige

Ett  gammalt kulturland.  Öka turismen!

Sweden. An old country of Culture. Increase the tourism!


Schweden. Ein alte land von Kultur. Vermehren

das Tourismus!

Söker trafik tillstånd. (2010-08-12)  Tillstånd klart för buss 2010-10-15, Får ligga i skrivbordslådan tills vidare!  Tillståndet tyvärr indraget igen i jan -12 pga. har inte startat rörelsen. Bedömt konjunkturen som för dålig, för stora risker.


F.ö. är det min uppfattning att det inte skulle stört någon, så länge som Transportstyrelsen när som

helst kunnat gå in och kontrollerat ekonomin, om tillstandet hade fått ligga i skrivbordslådan tills

vidare. Det hade jag också lagstöd för den uppfattningen, men det är klart att myndigheten lyckats

hitta en paragraf som kunde göra att dom fick som dom ville.


Tillstånd är nu utökat till: Taxi - beställningstrafik med Taxi (upp till 9 passagerare inkl. forare).

Samt beställningstrafik med buss.. Nej, dom var så djävliga mot mig, så det skippade jag!


Travelling permissions is now increased to include bookingtraffic by taxi (up to 9 passengers incl.

of driver). Plus bookingtraffic by bus.  2010-10-15, permission for bus-traffic is ready, I put it in

my desk drawer until further. No, permissions for Taxi, they made to much bureaucracy, so I skip!


Email for info:


2017-01-31.   2021-08-18

Jobbet som busschaufför är nu över tills vidare i alla fall. Men jag har ändå gjort många erfarenheter

som jag hur som helst har nytta av i det läget att jag skulle starta eget. Vidare så har mycket viktigt

hänt på trafiktillståndsfronten. Det är numera endast ett tillstånd till både linjetrafik och beställnings-

trafik. Det innebär att jag som Egenföretagare har fått en hel del mer att tänka på i det läget

att jag startar upp ett Eget företag.    2021-08-18  Jodå, jag ordnade nytt jobb som bussförare i kol-

lektivtrafiken, nu i Stockholm norr (Täby med omnejd, Danderyd osv. ) Lärde mig 55 nya linjer !  Så, slutsats - det går alltid vända något "nederlag" till nåt positivt!  Mycket har hänt i branschen på den här tiden, men sedan Coronan kom, precis när jag fyllde 65, orkade jag bara ett drygt år till.  Se´n blev det outhärdligt.  Lite pengar osv. har jag trots allt skrapat ihop i livet, dem har jag investerat i aktier och funder världen över.  "Så nu låter jag andra jobba åt mig" , och ska det bli flera stora motgångar, tja, nu är ju större delen av världen inblandad så.....


Job as busdriver is now finished. I have made a lot of experiences that anyway I have much use for

2021-08-18.  Ohhh, I  did fix a new job as busdriver  within the collective traffiic from 2017-08-15 until 2021-04-01.  Then come Corona problem in Mar 2020, and 1 year more, and I didn´t stand longer. So I finished and retired.  But now I am better and quite okey. This Company is still in Time-out.

18 maj -17: 

Mycket har ändrats i branschen sedan 2009 då det här varumärket registrerades. Bl.a. kom 2012 en ny

yrkestrafiklag, mycket till följd av en EU-förordning, som föreskrev att det numera bara ska behövas

ett trafiktillstånd vad gäller buss, för båda linjetrafik och beställningstrafik. Det är bra, det ställer jag upp

på absolut. Det gäller också upphandlad kollektivtrafik numera, som också styrs av en eu-förordning.

Om dessa eu-förordningar sägs "de gäller i hela EU såsom de är skrivna". En brist i juridiken i det är dels

att det såvitt jag vet senast jag hade uppe frågan, "det inte finns någon svensk lagboksförteckning över

de eu-förordningar, som gäller i Sverige. Dels är det en brist att det finns så många olika åsikter om EU,

som t.ex. om Sverige skall vara med överhuvudtaget. Men nu är vi ju med och för att få en rättvis bild

av EU, resp vad EU gör, så måste man enligt min mening, köra för fullt (100%). Som gäller t.ex. de juridiska

otydligheterna - oklarheterna - om eu-lagstiftningen. Spricker eu-samarbetet utan att man har kört det

fullt ut så faller enligt min mening ett stort ansvar på dem som idag är verksamma på olika nivåer. Även

som bör ha till uppgift att informera och sprida kunskap om ovan sagda och oklarheter.


Frågor som är lösta i det här skedet.

x)     Varumärket - hur hantera det med registrerad ägare resp. vid registrering av bolag.

xx)   Skyltning på buss - det ställer nya krav på det med ett enda trafiktillstånd för både beställnings- och

        linjetrafik - krav på att snabbt kunna ställa om från dety ena till det andra.

xxx  Körningar finns ungefärligt skissat i den här mördande konkurrensen på alla plan, om vad det finns

        att satsa på. I den planeringen finns också plan på busstrafik mellan Uppsala och Stockholm.

       Swebus har ju nu dragit ner kraftigt på sin trafik mellan dessa orter. Problemet är att man skulle nästan

       behöva "varumärka" sin linje (det finns en plan på linje) för att inte de stora jättarna ska kunna komma

       och "stjäla" ens linje. 


Frågor som inte är lösta i det här skedet.

x)       Uppställningsplats (bussar är ju mest ute och kör, men någon stationeringsplats bör man väl ha i alla

          fall).  Det finns en del uppslag om den frågan, att följa upp när tiden är inne.

xx)     Sälja biljetter. Det bör finnas på Internet, förslagsvis på den här sidan, så att resenärer kan köpa

          biljetter - resehandlingar.

xxx)   Finansieringen, riskkapital behövs, påbörjas undersökningar om det snarast.

xxxx) Trafiktillståndet - jag kommer väl behöva gå kursen igen, likabra det än försöka repetera upp det

          från senast. Den som en gång haft trafiktillstånd behöver ju emellertid bara göra ett prov, ett

          repetitionsprov, som innehåller delar av alla prov, och kan vara svårt nog!


          Övrigt:           

           När (eller om) trafiken kommer igång kommer den här sidan behöva uppdateras varje dag för att

           informera resenärer om aktuella händelser.


         Den 20 juni 2017 - nej, det är för osäkert att börja köra en linje utan att först varumärkesskydda den

         så att idag har jag till Prv gett in varumärkesansökan benämnd Busslinje G.a stockholmsvägen

        Ansökan har fått registreringsnr 2017 04374

        Mer info följer efterhand - får se det går igenom registreringen.


       Nej! Det gick som sagt inte igenom. Det händer så mycket i branschen hela tiden så....om jag ägde

       några hundra miljoner eller mer, så inte tror jag då att jag skulle spendera dem i den branschen....

 

      Nu är det bara frådan 2019 om jag skall förnya märket Visa/r Sverige Resor.  Funderar på det. 

 

     Jo, varumärket förnyades trots allt, på 10 år till för en kostnad på ca 2000 kr.  Tja, man får väl se vart            saker och ting utvecklar sig!  

Här nedan Kommer jag nu från start idag 27:e oktober 2018 börja publicera en serie som jag berättigat kallar för

    Slott och herresäten i Uppland.


   Rubrik nu:  Svenska län och landskap.

Visste du t.ex. att Stockholm ligger med hälften i Uppland (norra delen) och hälften (södra delen) i Södermanland?


Det där med län kan förvirra här, då dom gränserna går på ganska mycket andra ställen än landskapsgränserna. Så ligger t.ex. hela Ekerö och Drottningholms slott, Bromma, Solna, Vasastaden, Djurgården, Lidingö, Gustavsberg, Värmdö kommun i landskapet Uppland.

Alltså: Listan nedan kommer att fyllas på efterhand med fler och fler Slott och herresäten i som sagt, här, Uppland.


Man förstår efter att ha besökt en del av de här ställena att t.ex. det socialdemo- kratiska partiet uppkom. Det var nog det enda sättet för vanliga jobbare att få någonting att säga till om överhuvud- taget


Tillkommer naturligtvis hela det nuvarande kungahuset, som ju fortfarande  existerar.  Länk till det:


          www. kungahuset.se

Lite tips på resande och nöje. 

Vi visar landet

Visst är dom fina och goa inuti dom gamla ångbåtarna!  Kök, 2 barer, allt finns!  I Stockholms skärgård kör ju många sådana, t.ex. till Vaxholm. Dit jag själv åkt häromåret. 

Bild från dagsaktuella HongKong! 

Detta är ett test om det går spela upp VOB-filer här.  Det är den understa filen, lite Allsång på Skansen,  Nu också Whitney Houstion

De andra filerna behövs bara för att det ska i så fall fungera.  Så funkar det på ett

USB-minne i alla fall- En gång de 8 andra filerna så är det bara sedan att lagga till VOB-filerna, så funkar det.  

Det går, men tar evigheter bara med 200 Megebyte att "ladda" med 4G bredband!  


Nej Whitney Houston funkar inte, har inte mer tid nu..

Husqvarnas fabriksmuseum i Huskvarna kan jag rekommendera

jett besök för den motorintresserade!  Här finns allt från din gamla moped och uppåt. 

Några intressanta och spännande resmål i mellersta och norra Sverige,                   varav det nordligare ett delvis EU-projekt, peerfekt! .

Tidernas väg                  http://www.tidernasvag.se


Vildmarks vägen           http://www.wildernessroad.eu

Tidtabellen_Lennakatten, 

Uppsalas museijärnväg. 

Tidtabeller finns också gott om vid stationen.

Ett par bilder från min balkong, den 25 januari 2019

Ska hitta en annan video där.....

Landslaget - tala om vart du skall resa!

    © Copyright 2005 - 2016  allt på sidan är skyddat

    enligt upphovsrättslagen. 

    Sidan uppdaterad    2023 - 05 -24